Thứ 4 vui vẻ. Xem phim 2D chỉ từ 55k tại CGV

Có hơn 18000 người
đã tham gia

Hãy để lại email để luôn được nhận những mã giảm giá và mẹo hay khi mua sắm online một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất. Thật tiết kiệm !