Danh mục ưu đãi, giảm giá các sản phẩm công nghệ. Các chương trình giảm giá khuyến mãi Máy tính, Laptop, Máy ảnh, các sản phẩm đồ điện tử được cập nhật ở danh mục này.