Giảm giá 15% cho chủ thẻ thanh toán bằng thẻ MasterCard

Giảm giá tối đa 200.000đ. Chương trình sẽ kết thúc khi hết ngân sách